Awakening Prague 2017 - New Reformation! Tipsport Arena, Prague, Thursday, 29. June 2017

Join Reinhard Bonnke, Todd White, Daniel Kolenda, Ben Fitzgerald, Bethel Music, Lindy Conant and Circuit Riders, Brother Yun (heavenly man) and many many more for a time of great freedom and fire in Prague.
We are trembling inside at what God is going to do over 3 days in Prague. Nuremberg was historic, and in Stockholm freedom came to thousands, but this next one feels very very different. We are inviting you, no matter what denomination, background or nation to the 500th year Reformation anniversary.
This won't be a reformation that divides us, but unites us around our king Jesus and winning back millions to Him in Europe!
Other religions can gather millions at one event, why can't we ? We have been too separated and Unity is no longer an option in this hour. Let's gather together and strengthen each other so that every believer may be Equipped to transform the world around them and see many saved!

As a team we are on the edge of our seat at what God is going to do - and all the ministers who will fly to be there feel the same, the Fear of the Lord is on Prague.
We found out people are hiring buses already from all over Europe, the hunger is astounding for this.
A New Reformation is upon us!
PLEASE SHARE THIS EVENT and click "going" so we know who's coming!

See you there in just a few short months


PROSÍM ČTĚTE! Přidejte se k lidem jako je Todd White, Daniel Kolenda, Ben Fitzgerald, Bethel Music, Lindy Conant a Circuit Riders, Brother Yun (Nebeský muž) a k mnoha, mnoha dalším, na události ohromné svobody a ohně v Praze. Naše srdce se chvějí z toho co se chystá Bůh udělat během 3 dnů v Praze. Norimberg byl historický, ve Stokholmu přišla svoboda k tisícům, ale to co přichází teď vnímáme hodně jinak. Zveme vás bez ohledu na denominaci, prostředí nebo národ na 500sté výročí reformace.
Toto nebude reformace, která nás rozdělí, ale sjednotí u našeho Krále Ježíše a získá pro Něj zpět milióny lidí v Evropě!
Jiná náboženství mohou na jedné akci shromáždit lidi v milionech, proč ne my? Jsme až příliš rozdělení a jednota v této době není jen volba. Pojďme se sejít a posílit jeden druhého proto, aby byl každý věřící vybaven k proměně světa kolem sebe a viděl mnoho lidí spasených!

Jako tým s napětím očekáváme na to, co se Bůh chystá udělat, všichni služebníci, kteří přiletí do Prahy to vnímají stejně. Praha je plná Boží bázně. Zjistili jsme, že lidé po celé Evropě si půjčují autobusy, tento hlad je naprosto mimořádný. Nová reformace je za dveřmi!
PROSÍM SDÍLEJTE TUTO UDÁLOST a klikněte „going“, abychom věděli, kdo přijde.

Naviděnou za pár krátkých měsíců!

Thursday, 29. June 2017, Prague, Awakening Prague 2017 - New Reformation! Tipsport Arena

Find more interesting events
Get event recommendations based on your Facebook taste. Get it now!Show me the suitable events for meNot now